Poczet sztandarowy - tuż przed uroczystością

poczetsztandarowytuprzeduroczystoci.jpg