Uroczystość dla nauczycieli - p.dyrektor M.Okurowska i przedstawiciel Rady Rodziców

uroczystodlanauczycielipdyrmokurowskaiprzedstawicielradyrodzicw.jpg