Pani Anna Brysiak, nauczycielka fizyki, organizatorka apelu.

paniannabrysiaknauczycielkafizykiorganizatorkaapelu.jpg